സയാബ്രി ടീമിന്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 1972 ൽ പത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യ പ്രകടനങ്ങൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു. ഗോമെൽ നഗരത്തിൽ, പ്രാദേശിക ഫിൽഹാർമോണിക് സൊസൈറ്റിയിൽ, ഒരു പോളിഫോണിക് സ്റ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയം ഉയർന്നുവന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് അതിന്റെ സോളോയിസ്റ്റുകളിലൊന്നായ അനറ്റോലി യാർമോലെങ്കോയാണ്, മുമ്പ് സുവനീർ മേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇൻ […]

സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റോക്ക് ബാൻഡാണ് "സ്കോമോറോഖി". ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ ഇതിനകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, തുടർന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി അലക്സാണ്ടർ ഗ്രാഡ്സ്കി. ഗ്രൂപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ഗ്രാഡ്‌സ്‌കിക്ക് 16 വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അലക്സാണ്ടറിനെ കൂടാതെ, ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റ് നിരവധി സംഗീതജ്ഞരും ഉൾപ്പെടുന്നു, അതായത് ഡ്രമ്മർ വ്ലാഡിമിർ പോളോൺസ്കി, കീബോർഡിസ്റ്റ് അലക്സാണ്ടർ ബ്യൂനോവ്. തുടക്കത്തിൽ, സംഗീതജ്ഞർ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു […]

തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും സ്റ്റേജിൽ ചെലവഴിച്ച ഒരു കരിസ്മാറ്റിക്, കഴിവുള്ള ഗായകനാണ് അലക്സാണ്ടർ ബ്യൂനോവ്. അവൻ ഒരേയൊരു കൂട്ടുകെട്ടിന് കാരണമാകുന്നു - ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ. ബ്യൂനോവിന് "മൂക്കിൽ" ഗുരുതരമായ ഒരു വാർഷികം ഉണ്ടെങ്കിലും - അദ്ദേഹത്തിന് 70 വയസ്സ് തികയും, അവൻ ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവും ഊർജ്ജവും ഉള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി തുടരുന്നു. അലക്സാണ്ടർ ബ്യൂനോവ് അലക്സാണ്ടറിന്റെ ബാല്യവും യുവത്വവും […]