സംഗീത സാമഗ്രികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ സവിശേഷമായ ഒരു ശൈലി സൃഷ്ടിക്കാൻ സംഗീതജ്ഞർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു റോക്ക് ബാൻഡാണ് സ്റ്റോൺ സോർ. ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപകത്തിന്റെ ഉത്ഭവം: കോറി ടെയ്‌ലർ, ജോയൽ എക്മാൻ, റോയ് മയോർഗ. 1990 കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിതമായത്. തുടർന്ന് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ, സ്റ്റോൺ സോർ ആൽക്കഹോൾ പാനീയം കുടിച്ച്, അതേ പേരിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ടീമിന്റെ ഘടന പലതവണ മാറി. […]

കോറി ടെയ്‌ലർ ഐക്കണിക്ക് അമേരിക്കൻ ബാൻഡായ സ്ലിപ്പ് നോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ രസകരവും സ്വയംപര്യാപ്തവുമായ വ്യക്തിയാണ്. ഒരു സംഗീതജ്ഞനെന്ന നിലയിൽ സ്വയം മാറുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ പാതയിലൂടെയാണ് ടെയ്‌ലർ കടന്നുപോയത്. കടുത്ത മദ്യാസക്തിയെ അതിജീവിച്ച അദ്ദേഹം മരണത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്നു. 2020 ൽ, കോറി തന്റെ ആദ്യത്തെ സോളോ ആൽബം പുറത്തിറക്കി ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ജയ് റസ്റ്റൺ ആണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. […]

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ മെറ്റൽ ബാൻഡുകളിലൊന്നാണ് സ്ലിപ്പ് നോട്ട്. സംഗീതജ്ഞർ പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മാസ്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേജ് ഇമേജുകൾ തത്സമയ പ്രകടനങ്ങളുടെ മാറ്റമില്ലാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്, അവയുടെ വ്യാപ്തിക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. Slipknot-ന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം Slipknot 1998-ൽ മാത്രമാണ് ജനപ്രീതി നേടിയതെങ്കിലും, ഗ്രൂപ്പ് […]