പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അവതാരകനും ഗാനരചയിതാവും വിജയകരമായ സംഗീതജ്ഞനുമായ ഓകിയൻ എൽസി എന്ന റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പ്രശസ്തമായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സ്വ്യാറ്റോസ്ലാവ് വക്കാർചുക്ക്. അവതരിപ്പിച്ച ടീം, സ്വ്യാറ്റോസ്ലാവിനൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരാധകരുടെ മുഴുവൻ ഹാളുകളും സ്റ്റേഡിയങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു. വകർചുക് എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പഴയ തലമുറയിലെ യുവാക്കളും സംഗീത പ്രേമികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചേരികൾക്ക് വരുന്നു. […]

ഉക്രെയ്നിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റോക്ക് ബാൻഡാണ് എസ്തറ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ബദൽ റോക്ക്, ഇൻഡി റോക്ക്, ബ്രിറ്റ്പോപ്പ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടീമിന്റെ ഘടന: യു. അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നണി ഗായകൻ കൂടിയായിരുന്നു; ദിമിത്രി ഷുറോവ് കീബോർഡ് ഉപകരണങ്ങൾ, വൈബ്രഫോൺ, മാൻഡോലിൻ എന്നിവ വായിച്ചു. ടീമിലെ അതേ അംഗം പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഹാർമോണിയം, പെർക്കുഷൻ, മെറ്റലോഫോൺ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു; […]

"Okean Elzy" ഉക്രേനിയൻ റോക്ക് ബാൻഡാണ്, അവരുടെ "പ്രായം" ഇതിനകം 20 വയസ്സിനു മുകളിലാണ്. സംഗീത ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഘടന നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥിരം ഗായകൻ ഉക്രെയ്നിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് വ്യാസെസ്ലാവ് വക്കാർചുക്ക് ആണ്. ഉക്രേനിയൻ സംഗീത സംഘം 1994 ൽ ഒളിമ്പസിന്റെ മുകളിൽ എത്തി. Okean Elzy ടീമിന് പഴയ വിശ്വസ്തരായ ആരാധകരുണ്ട്. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, സംഗീതജ്ഞരുടെ ജോലി വളരെ […]